Трети преглед на клавирни дуа

Начало: 16 май 2001

Край: 17 май 2001

Фондация "Млади музикални дарования"
Национален дворец на културата

проект "МУЗИЛЕНИУМ"

Прегледът се провежда в рамките на
"САЛОН НА ИЗКУСТВАТА 2001"
16 - 17 май София

dua.gif


необходими документи  
регламент  
график  
награди  
жури  
спонсори  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
  1. Молба за участие по образец (приложение)
2. Акт за раждане (ксерокопие)
3. Квитанция за платена такса за участие в размер на 30 лв. на състав

таксата се превежда по сметка:
ДСК - клон 1, София 1111, бул. "Шипченски проход", бл. 240
сметка: 1003000710 код: 30021010
фондация "Млади музикални дарования"

РЕГЛАМЕНТ:

Първа възрастова група
(до 19 години)

Материал:
две произведения от различни епохи, едното от които задължително за четири ръце
обща продължителност - до 40 минути

Втора възрастова група
(до 28 години)
Материал:
три произведения от различни епохи, едното от които задължително от български или съвременен композитор
обща продължителност - до 60 минути
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГЛЕДА:
16 май 2001 г. 10.00ч. - Тържествено откриване
              - Теглене на жребий
11.00ч. - Първа възрастова група
18.00ч. - Промоция на CD "Сенки" на клавирно дуо Теди и Явор
19.00ч. - Концерт на клавирно дуо проф. Е. Радемахер
                и проф. М. Моллова
17 май 2001 г. 10.00ч. - Втора възрастова група
18.00ч. - Връчване на наградите
19.00ч. - Концерт на носителя на Голямата награда от международния конкурс за пианисти "Евангелия Дгари" - Кипър
ЖУРИ:
Петчленно, съставено от изтъкнати музиканти и педагози
НАГРАДИ:
Първа възрастова група първа награда..........................................300 лв.
втора награда...........................................200 лв.
трета награда............................................100 лв.
Втора възрастова група първа награда..........................................500 лв.
втора награда...........................................400 лв.
трета награда............................................300 лв.
Голяма награда "МУЗИЛЕНИУМ" за най-ярко творческо присъствие