За нас

yavor_dimitrov.jpg
Фондация "МЛАДИ МУЗИКАЛНИ ДАРОВАНИЯ" е основана 1996г. по инициатива на пианиста и композитора г-н Явор Димитров, настоящ неин президент.
Фондацията си е поставила за цел да подпомага създаването, разпространението и развитието на българското музикално изкуство.
Да стимулира разпространението на образци от българското музикално наследство.
Да развива благотворителна дейност по проекти в областта на музикалното творчество, изпълнителското изкуство и концертна дейност, насочени към младото поколение.
Да подпомага обучението и творческото развитие на талантливи деца и способни млади изпълнители в областта на музиката.
Да съдейства за развитието на международното сътрудничество в областта на музикалното творчество, изпълнителското изкуство и концертна дейност.
Отпуска помощи, стипендии и награди на конкурсна основа и при направени целеви дарения.
Подготвя и провежда национален конкурс "Млади музикални дарования".
Подготвя и провежда прегледи на клавирни дуа.
Издава специализирана литература, звуко и видео записи.

Фондацията сътрудничи със сродни организации, агенции, институции и физически лица за постигане на своите цели.


за контакти:
адрес:
телефон:
имейл:

г-н Явор Димитров
ул."Дукатска планина" 18, ет.2, София
0888 236 253
ymt@abv.bg